Skip links

Terapia indywidualna oraz terapia par

Może obejmować tylko jedno spotkanie konsultacyjne lub rozwinąć się w serię regularnych spotkań. Warunki współpracy ustalamy podczas pierwszego spotkania. W razie potrzeby możemy później modyfikować nasze ustalenia. Pojedyncze spotkanie trwa 50 min.

Pracuję z osobami i parami hetero- i nie hetero-normatywnymi. Wspieram różnorodność i równość. Przeciwstawiam się wszelkim formom i odmianom dyskryminacji.

Podczas wspólnej pracy staramy się odkrywać, a następnie przekraczać stare, nieskuteczne sposoby radzenia sobie w życiu i budować nowe, bardziej twórcze sposoby funkcjonowania, bardziej dostosowane do głębokich potrzeb i aspiracji moich klientek i klientów. Te potrzeby i aspiracje tropimy wspólnie, zarówno w obszarze codziennego życia na jawie, jak i w obszarze nocnych marzeń sennych.

Podczas spotkań zajmuję się zgłaszanymi tematami. Tematy te mogą być związane z życiem prywatnym i zawodowym, dotyczyć problemów relacyjnych lub zdrowotnych (zarówno symptomów fizycznych, jak i trudności o charakterze psychologicznym). Te wyzwania są ze sobą zwykle powiązane. Mogą mieć formę nagłych życiowych kryzysów lub przewlekłych i/lub nawracających trudności. Pracuję też ze snami i tendencjami do uzależnień, procesem śnienia, który ma miejsce nieprzerwanie w tle wszystkiego tego czym się aktywnie zajmujemy.

Przedmiotem naszych spotkań może być odkrywanie sensu życia, mitu życiowego lub kierunku w jakim klientka i/lub klient, mogliby podążać, aby odnaleźć satysfakcję i spełnienie. Niezależnie od tematu czy obszaru zainteresowania wspólna praca pozwala moim klientkom i klientom stawać się sobą, akceptować i rozwijać osobę, którą zdarzyło im się być. Moja praca zmierza do wzmacniania niezależności i podmiotowości moich klientów i klientek, do odzyskania (jeśli to potrzebne) i rozwinięcia umiejętności świadomego podejmowania zgodnych ze sobą decyzji, w sprawach małych i wielkich, na co dzień.

Podczas spotkań używam narzędzi dostosowanych do charakteru i możliwości osób, z którymi pracuję. Narzędzia te, umiejętności i meta-umiejętności, stanowią praktyczne rozwinięcie i zastosowanie psychologii procesu. Ich skuteczność wielokrotnie potwierdziłem w praktyce zarówno własnej, jak i w pracy z klientami.

Rozwój osobisty

Autorskie warsztaty rozwojowe – zwykle weekendowe – mają charakter praktyczny.

Uczestniczkom i uczestnikom tych warsztatów towarzyszę w odkrywaniu i rozwijaniu własnego potencjału, odnajdywaniu głębszego sensu wydarzeń, w których uczestniczą, przemian, których doświadczają. Służą do tego mini wykłady, prezentacje i ćwiczenia praktyczne. Mini wykłady wprowadzają w tematykę danego warsztatu i prezentują stanowisko psychologii procesu w danej sprawie. Prezentacje ćwiczeń to prowadzone przez mnie „prace indywidualne” z ochotniczkami i ochotnikami w obecności pozostałych uczestników. Prace te stanowią praktyczne wprowadzenie do ćwiczeń, wykonywanych następnie przez uczestników w zespołach 2-3 osobowych. 

W trakcie ćwiczeń pomagam uczestniczkom i uczestnikom w ich wykonywaniu, a następnie omawiamy je wspólnie ze wszystkimi. Łączenie teorii i praktyki, analizy i działania z podsumowaniami i wyciąganiem wniosków stanowi sprawdzony, skuteczny model „nauki przez doświadczenie”.

Tematyka warsztatów bywa bardzo różna: siła i słabość w relacjach, bogatsze relacje, wzorce rodzinne i ich przekształcanie, rozwiązywanie konfliktów, budowanie ścieżki kariery zgodnej z mitem życiowym, praca ze snami, praca z ciałem, odkrywanie głębszego znaczenia choroby i zdrowia, tendencje do uzależnień.

Prowadzę również wyprawy połączone z zajęciami rozwojowymi. Dotychczas prowadziłem tego rodzaju wyprawy na Kretę, na Saharę, do Ladakhu, w góry Dżabel Srahro w Maroku i w góry Atlas. Połączenie wędrówki w nieznanym, atrakcyjnym krajobrazie z intensywną pracę nad sobą narzędziami psychologii procesu, w otoczeniu kulturowo odmiennym od naszego, daje uczestnikom unikalną okazję do dokonywania przełomowych zmian.

Szczególne miejsce w mojej pracy zajmują warsztaty rozwoju osobistego dla mężczyzn. Prowadzę je od 2000 roku. Zwykle mają one charakter cykliczny. Stanowią intensywną pracę nad sobą, prowadzącą do wielowymiarowej przemiany.

Zobacz moje wystąpienie na TEDx Marszałkowska
O mężczyznach

EnglishPoland