Skip links

Współpraca z organizacjami

Współpracuję z organizacjami biznesowymi i organizacjami typu non-profit. Zajmuję się rozwiązywaniem konfliktów, pomagam dokonywać zmian w kulturze organizacji, zgodnych z przemianami obyczajowymi mającymi miejsce na świecie. Wspieram liderów w dokonywaniu zmian w swoich organizacjach.

EnglishPoland