Skip links

Terapia indywidualna i terapia par

Zbyszek Mi?u?ski

Zapraszam na terapię indywidualną oraz terapię par. Może ona mieć formę jednorazowej konsultacji lub dłuższej współpracy, mającej formę mniej lub bardziej regularnych spotkań. Warunki takiej współpracy ustalamy wspólnie podczas pierwszego spotkania. W razie potrzeby możemy później modyfikować ustalone zasady. Pojedyncze spotkanie trwa 50 minut.

EnglishPoland